<

Danh sách bưu cục VietnamPost EMS KHL tại Nam Từ Liêm - Hà Nội và zipcode

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-NAM TỪ LIÊM

(TutGA v1.0 by Xetot360-Team)
Mã số:129000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Diễn 2 
Địa chỉ:Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.3833800)

 
Mã số:129700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhổn 
Địa chỉ:Thôn Văn Trì, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7657815)

 
Mã số:130000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Mỗ 
Địa chỉ:Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 043.8392426)

 
Mã số:130500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tài Chính 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8385954)

 
Mã số:130501 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Ngạc 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8388499)

 
Mã số:129301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Đỉnh 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8388566)

 
Mã số:129900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Phương 
Địa chỉ:Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8383240)

 
Mã số:130400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Cát 
Địa chỉ:Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7510390)

 
Mã số:130301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Văn 
Địa chỉ:Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 043.38391492)

 
Mã số:129810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Nhuế 
Địa chỉ:Thôn Viên 1, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 37552810)

 
Mã số:130200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Mạc 
Địa chỉ:Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 7510471)

 
Mã số:129100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thăng Long 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681913)

 
Mã số:129140 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 2 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37870780)

 
Mã số:100930 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng DP - Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:100920 
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437682971)

 
Mã số:100910 
Bưu cục:Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hà Nội 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437683639)

 
Mã số:100955 
Bưu cục:Bưu cục Ngoại dịch ND - Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37682970)

 
Mã số:100925 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng UT - Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:100959 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC - Hà Nội 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04 37681811)

 
Mã số:129834 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thạc 
Địa chỉ:Đường Cổ Nhuế, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:129629 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phương 
Địa chỉ:Thôn Thị Cẩm, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:129731 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Khai 
Địa chỉ:Thôn Ngoạ Long, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:129150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 3 
Địa chỉ:Thôn Nhân Mỹ, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:100960 
Bưu cục:Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:100961 
Bưu cục:Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:130660 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch 
Địa chỉ:Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681817)

 
Mã số:100940 
Bưu cục:Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh 
Địa chỉ:Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04.85853250)

 
Mã số:100916 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:130315 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:101000 
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 Hà Nội EMS NT 
Địa chỉ:Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:101006 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Tân Xuân 
Địa chỉ:Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:130670 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 BCP Phạm Hùng 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37857288)

 
Mã số:100956 
Bưu cục:Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.35843324)

 
Mã số:130680 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB 
Địa chỉ:Khu phố Lô A2/CN8 cụm công nghiệp vừa và n, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:130656 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch 
Địa chỉ:Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37633838)

 
Mã số:100958 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh 
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04.37681813)

 
Mã số:130655 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Long 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32272098)

 
Mã số:100931 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng DP - VP CÔNG TY 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:129090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Mỹ Đình 
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37853333)

 
Mã số:130760 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB 2 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:130020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Mỗ 
Địa chỉ:Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT:  024.32272927)

 
Mã số:130665 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Từ Liêm 
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32262739)

 
Mã số:130690 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Phương 
Địa chỉ:Sô´171, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32272925)

 
Mã số:130657 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Thường Tín 
Địa chỉ:Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

 
Mã số:110959 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC Hà Nội 2 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Mỹ Đình, ngõ 322, ngách 322/158, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 
(nguồn: vnpost.vn)

Tin liên quan

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

 
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ XE

Hãy gọi luôn 0968.379.699 - 0926.75.88.99 để hẹn lái thử xe.

 
TƯ VẤN BÁN HÀNG

XETỐT360 cung cấp mọi thông tin cần thiết cho khách hàng.

Hotline: 0968.379.699 - 092.675.8899 (mr.Toàn)

 
CẬP NHẬT HÀNG NGÀY

Kiểm tra tại cửa hàng 79 Phạm Hùng, Hà Nội và truy cập website của XETỐT360 để cập nhật những sản phẩm tốt nhất và nguyên bản nhất.

 
Risk Warning

Risk Warning: Your capital is at risk. Leveraged products may not be suitable for everyone. Please consider our Risk Disclosure. Sản phẩm với đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, hãy cân nhắc khi dùng số tiền của bạn.

Top